องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
เลือกตั้งท้องถิ่น 64

 ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 1
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 3
   
   
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 4
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 5
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 6
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 7
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 8
   
ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 9