องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]67
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]71
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 เม.ย. 2565 ]73
4 นโยบายผู้บริหาร ปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]85
5 ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างปฏิบัติราชการแทน [ 25 ม.ค. 2562 ]149
6 ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 25 ม.ค. 2562 ]143
7 ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวจการกองช่าง [ 25 ม.ค. 2562 ]138
8 ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2562 ]135