องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 65 - มีนาคม 66) [ 18 เม.ย. 2566 ]12
2 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]6
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]5
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]6
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]82
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]88
7 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 เม.ย. 2565 ]89
8 นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงต่อสภาท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2565 ]111
9 ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างปฏิบัติราชการแทน [ 25 ม.ค. 2562 ]167
10 ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 25 ม.ค. 2562 ]159
 
หน้า 1|2