องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 เม.ย. 2567 ]15
2 คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างการดำเนินกิจการประปา [ 10 เม.ย. 2567 ]14
3 คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 เม.ย. 2567 ]14
4 ข้อมูลสถิติารให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]17
5 คู่มือการใช้บริการ E-SERVICE สำหรับประชาชน [ 5 เม.ย. 2567 ]20
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]155
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]169
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]160
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]161
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]158
 
หน้า 1|2