องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 15 พ.ย. 2565 ]4
2 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]34
3 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ [ 20 ก.ค. 2565 ]61
4 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน?ทางสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]66
5 สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2565 ]74
6 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 10 มิ.ย. 2565 ]59
7 ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 มิ.ย. 2565 ]64
8 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างด้านการบริหารงานบุคคล [ 11 พ.ค. 2565 ]74
9 คำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 11 พ.ค. 2565 ]56
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]67
 
หน้า 1|2|3|4