องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน?ทางสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]12
2 สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2565 ]20
3 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 10 มิ.ย. 2565 ]12
4 ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 มิ.ย. 2565 ]11
5 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างด้านการบริหารงานบุคคล [ 11 พ.ค. 2565 ]22
6 คำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 11 พ.ค. 2565 ]15
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]26
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 เม.ย. 2565 ]23
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]33
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 เม.ย. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4