องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการนาการประเมินจริยธรรม [ 20 เม.ย. 2566 ]158
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]158
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]160
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2566 ]159
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]157
6 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง [ 19 เม.ย. 2566 ]154
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 4 มี.ค. 2564 ]154