องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 21 มิ.ย. 2565 ]126
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 เม.ย. 2565 ]132
3 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]127
4 คู่มือร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2564 ]126
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2563 ]127
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 19 ก.ย. 2562 ]128
7 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 9 ก.ย. 2562 ]126
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 9 ก.ย. 2562 ]128
9 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 9 ก.ย. 2562 ]127
10 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย [ 9 ก.ย. 2562 ]127
 
หน้า 1|2