องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
 
  ชื่อ + นางสาวสุพชรสิริ มาทอง
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037-210309
  อีเมล์ + saraban@bansanglocal.go.th
 
  ชื่อ +
ว่าง
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 037-210309
  อีเมล์ + saraban@bansanglocal.go.th
 
  ชื่อ +
นางมะลิด สารภาพ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-210309
  อีเมล์ + saraban@bansanglocal.go.th
 
  ชื่อ +
นายธัชณะพิศาล ไพศาล
  ตำแหน่ง +
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037-210309
  อีเมล์ + saraban@bansanglocal.go.th