องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 27 พฤศภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง นำโดยนางสาวสุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง จัดโครงการ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" โดยส่งมอบวัคซีนให้กับอาสาปศุสัตว์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเบตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10